Zßvńznß objednßvkaZßvńzne si objednßvame u Vßs ni×Üie uvedenř tovar a slu×by
Firma:    
Meno:*
Priezvisko:*
Adresa:*
Mesto:*
PS╚:*
I╚O:   
DI╚:   
I╚ DPH:   
Őtßt:    
Telefˇn:*
E-mail:*
Kde ste sa o nßs dozvedeli:   
Objednßvame u Vßs:         *
Dohodnutß cena uve´te s DPH (len ak cena bola predom dohodnutß)
Sp˘sob doruŔenia:
PoÜtou dodßvame len tovar, u ktorÚho nehrozÝ poÜkodenie
S˙hlasÝm so zasielanÝm
informßciÝ o novinkßch:
ßno nie
 
FakturaŔnß adresa (pokiaż ju nevyplnÝte, bude toto×nß s dodaciou)
Meno a priezvisko:
Firma:
Ulica:
Mesto:
PS╚:
OpÝÜte kˇd z d˘vodu zabrßnenia ÜÝrenia sa spamu:
code


Ekonomick├ę k├║renie | sohars.sk