Kľúčom k riešeniu vašich problémov je
 


Zápis v OR:IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Spolupráca s krajinami EÚ:
SOHARS s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
12.3.2002
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka 7615/S

36 053 198
SK2021633372
979 01 Rimavská Sobota
Česko, Maďarsko