Slovensky Magyar

Pôsobenie našej spoločnosti na trhu je postavené


(nielen) na základe dlhodobých skúseností v oblasti vykurovanie bytov, bytových domov a veľkých priestorov.

Získané skúsenosti boli časom smerované k riešeniu problematiky týchto dní - znižovaniu energetickej zaťaženosti objektov - teda k znižovaniu nákladov na vykurovanie objektov a zvyšovanie úspor v oblasti energií.

V uvedenej oblasti vám ponúkame svoje získané vedomosti, skúsenosti ako i naše vysoko spoľahlivé produkty.

Pevne veríme, že s našimi výrobkami a službami vybudujeme pre vás pohodlie, krajšiu a lepšiu budúcnosť.

Vieme, že len so spokojnými zákazníkmi môžeme byť spokojní i my.

Našim zámerom je prehlbovať dobré meno spoločnosti vysoko kvalitnými výrobkami a prácou, profesionálnym vystupovaním, aktívnym prístupom k prianiu a požiadavkám zákazníkov.

BUDEME VĎAČNÍ ZA VAŠU SPOKOJNOSŤ A DÔVERU